Ihmissuhteet, itsetuntemus ja elämäntaito

Kursseista vastaa Anne Leinonen. Katso yhteystiedot ja opintoneuvonta-ajat tästä.

Ihmissuhteet, itsetuntemus ja elämäntaito -alueen erikseen mainittuja kursseja voi maksaa työnantajan tarjoamalla kulttuuriedulla (Smartum Oy kulttuuriseteli, Tyky- kuntoseteli+, SporttiPassi ja Ticket Mind&Body). Kursseille voi ilmoittautua myös internetissä, mutta kurssimaksu tulee käydä maksamassa toimistossa saman päivän aikana tai mahdollisimman pian. SporttiPassilla voit maksaa kurssin myös soittamalla toimistoon. HUOM! Lue myös peruutusehdot!

...................................................................................................................

KESÄKURSSIT
...................................................................................................................

Vuorovaikutuksen kuusi murretta
3203900
Uutuus!

Vuokko Travanti
ma-ti 17.00–19.30 (3 t)
2.-3.6.2014 (2 krt)
6 t, 27 €
Kurssilla opitaan vuorovaikutuksen kuusi murretta NLP:n keinoin. Oma murrekartta tehdään ensimmäisenä iltana. Kun oppii NLP-murteet, tulee paremmin itse ymmärretyksi. Arkiset vuorovaikutustilanteet helpottuvat, kun ymmärrys ihmisen käyttäytymisen erilaisuudesta lisääntyy. Haastavistakin ihmissuhteista tulee mielenkiintoisia, kun NLP:n miellejärjestelmät avautuvat. Itsetuntemus vahvistuu ja elämänlaatu paranee.
Ota kurssin numero muistiin ja ilmoittaudu ja tulosta lasku (eräpäivä heti) tästä!

Viktor Emil Frankl - eksistentialismi ja elämän tarkoitus
3203901
Uutuus!
Teol.lis., työnohjaaja, logoterapiaohjaaja LTI
Matti-Pekka Virtaniemi
ke 11.6. 15.00–19.00
5 t, 22 €
Miksi logoterapia tarvitsee filosofiaa? Logoterapia on wieniläisen neurologian, psykiatrian ja logoterapian professori, lääketieteen ja filosofian tohtori Viktor E. Franklin (1905–1997) kehittämää arvo- ja tarkoituskeskeistä psykologiaa ja filosofiaa. Luennolla kuulet ja voit keskustella logoterapian filosofisesta perustasta. Luennoitsijalla on pitkä työura sairaalapappina ja sielunhoidon ja työnohjauksen kouluttajana. Luento liittyy osana Suomen Logoterapiainstituutin syventävien opintojen eksistentiaalifilosofian opintojaksoon ja hyväksytään myös LTI logoterapeuttien ja logoterapiaohjaajien täydennyskoulutukseksi. Luentojen välillä on kahvitauko.
Ota kurssin numero muistiin ja ilmoittaudu ja tulosta lasku (eräpäivä heti) tästä!

Uuden elämän värit – muutostyöpaja
3203902
Uutuus!
Marika Rosenborg
pe 13.6. 17.30–20.45 (4 t)
la 14.6. 9.00–12.15 (4 t)
8 t, 34 €
Kaipaatko muutosta elämääsi tai haetko uutta tarkoitusta?  Uuden elämän värit –muutostyöpajassa pohditaan omaa elämää, mietitään mitä elämä kysyy minulta juuri nyt ja haetaan uutta suuntaa. Lisätietoja: http://marikarosenborg.blogspot.fi/
Ota kurssin numero muistiin ja ilmoittaudu ja tulosta lasku (eräpäivä heti) tästä!

Taideterapiaviikonloppu
3203903
Uutuus!
Carola Haaparinne
pe 13.6. 17.30–20.30 (4 t)
la 14.6. 10.00–16.00 (7 t)
11 t, 46 €
Maalaamisen, kirjoittamisen ja muun taidetyöskentelyn avulla etsimme yhteyttä itseemme ja sisäisiin voimavaroihimme. Yhdessä ja itsenäisesti luovuuttamme käyttäen vahvistumme ja löydämme iloa ja valoa elämäämme. Käytämme ekspressiivisen taideterapian menetelmiä. Ota mukaan omat muistiinpanovälineet ja mukavat vaatteet, joissa on hyvä liikkua ja jotka saavat sotkeentua (käytämme vesiliukoisia peitevärejä). Ota myös rentoutusta varten esim. lämpimät sukat tai villapusero. Tämän kurssin voi maksaa kulttuuriedulla.
Ota kurssin numero muistiin ja ilmoittaudu ja tulosta lasku (eräpäivä heti) tästä!

Kehotietoisuuden kesäkurssi
3203904
Tarja Laakso ja Laura Mannila
ma 16.00–19.00 (4 t)
ti ja ke 10.00–13.00 ja 16.00–19.00 (8 t)
to 10.00-13.00 (4 t)
16.–19.6.
24 t, 250 € + täysihoitohinta 171 € / 3 vrk (maksetaan Villa Solhagalle)
Villa Solhaga, Förby
Kehotietoisuuden kesäkurssilla harjoitellaan kuuntelemaan omaa kehoa ja lisäämään tietoisuutta omasta kokemuksellisesta todellisuudesta. Kun tietoisuutemme tunteistamme ja aistimuksistamme lisääntyy, voimme oppia säätelemään niitä ja käyttämään niitä tiennäyttäjinä elämässämme. Harjoittelemme kehotietoisuutta, hengittelemme, liikumme ja jaamme kokemuksia ryhmässä. Herättelemme elävyyttämme ja luovuuttamme mm. kuvallisen ja tanssillisen ilmaisun keinoin. Kouluttajina toimivat kehopsykoterapiaan erikoistuneet psykoterapeutit. Luvassa on luonnonrauhaa, kasvispainotteista luomuruokaa, hirsisauna ja kehollista työskentelyä. www.villasolhaga.fi
Kurssille hakeutuminen: kiinnostuneet haastatellaan puhelimessa molemminpuolisen soveltuvuuden varmistamiseksi. Varaa aika: Tarja Laakso (Hki) 041-516 3496, villitanssi@kolumbus.fi tai Laura Mannila (Turku), 050-3005398, laura.mannila@netti.fi. Kurssille hyväksymisen jälkeen ilmoittaudu Helsingin aikuisopiston nettisivuilla!
Ota kurssin numero muistiin ja ilmoittaudu ja tulosta lasku (eräpäivä heti) tästä!

Ääni kehon ja mielen vapauttajana
3203905
Uutuus!
Pia Skibdahl
la 9.8. 10.00–16.00
7 t, 31 €
Annankatu 29 B, sali 1
Etsimme yhdessä ääntäsi ja täydempää sinua, lisää rohkeutta itseesi ja äänenkäyttöösi. Löydät lisää taitoa ilmaista koko olemustasi omalla äänelläsi. Aiheina ovat kokonaisvaltainen äänenkäyttö, instrumentin eli äänen, mielen ja kehon kiireetön virittely sekä äänen tuntemisen kokeminen ja omien tunteiden kohtaaminen ja hyväksyminen. Ääniharjoitusten lisäksi kurssilla tehdään hengitysharjoituksia sekä hoitavia venyttelyjä. Mitään etukäteistaitoja ei edellytetä. Mukava asu mukaan! Tämän kurssin voi maksaa kulttuuriedulla.
Ota kurssin numero muistiin ja ilmoittaudu ja tulosta lasku (eräpäivä heti) tästä!

Vahvista itseäsi
3203906
Uutuus!
Anne Ignatius
la 23.8. 09.00–16.00 (8 t)
su 24.8. 10.00–16.00 (7 t)
15 t, 63 €
Tule vahvistamaan itseäsi, jotta voisit entistä paremmin nykyään niin vaativassa työelämässä. Ryhmässä käsittelemme mm. työuupumista, työyhteisön ristiriidoista selviämistä ja omien voimavarojen käyttöön ottamista. Työskentelemme keskustellen ja toiminnallisia menetelmiä käyttäen. Tämän kurssin voi maksaa kulttuuriedulla.
Ota kurssin numero muistiin ja ilmoittaudu ja tulosta lasku (eräpäivä heti) tästä!

Mindfulness-taidot hyvinvoinnin tukena A
3203910
Taina Siukola
pe-la 13.–14.6. 10.00–16.00 (7 t)
14 t, 59 €
Mindfulness - tietoinen hyväksyvä läsnäolo - on pysähtymistä käsillä olevaan hetkeen. Se on valppautta siinä ainoassa tilassa, jossa voimme vaikuttaa elämäämme. Tämä valppaus on myös portti sisäiseen tietoon siitä, mitä oikeastaan tarvitsemme voidaksemme hyvin. Teemme päivien aikana runsaasti mindfulness-harjoituksia ja tutkimme mahdollisuuksia oman päivittäisen hyvinvointimme parantamiseen.
Ota kurssin numero muistiin ja ilmoittaudu ja tulosta lasku (eräpäivä heti) tästä!

Mindfulness-taidot hyvinvoinnin tukena B
3203911
Taina Siukola
la-su 23.–24.8. 10.00-16.00 (7 t)
14 t, 59 €
Mindfulness - tietoinen hyväksyvä läsnäolo - on pysähtymistä käsillä olevaan hetkeen. Se on valppautta siinä ainoassa tilassa, jossa voimme vaikuttaa elämäämme. Tämä valppaus on myös portti sisäiseen tietoon siitä, mitä oikeastaan tarvitsemme voidaksemme hyvin. Teemme päivien aikana runsaasti mindfulness-harjoituksia ja tutkimme mahdollisuuksia oman päivittäisen hyvinvointimme parantamiseen.
Ota kurssin numero muistiin ja ilmoittaudu ja tulosta lasku (eräpäivä heti) tästä!

...................................................................................................................

NLP-KOULUTUKSET

NLP (Neuro-Linguistic Programming) tarkastelee ihmisten välistä vuorovaikutusta, aivojen toimintaa ja ihmisen psyykkisen toimintaa. Keskeisiä elementtejä NLP:ssä ovat vuorovaikutus, uskomukset, erilaiset miellejärjestelmät ja mallittaminen. NLP–koulutusten avulla löydät vastauksia mm. siihen, kuinka vahvistetaan voimavaroja, muutetaan rajoittavia uskomuksia, motivoidutaan, tehdään päätöksiä ja kommunikoidaan onnistuneesti. Koulutukset ovat usein hyvin käytännönläheisiä ja varsinainen oppiminen tapahtuu omien oivallusten myötä. Käytännöllisyytensä ja toimivuutensa ansiosta NLP:tä voi soveltaa esim. ryhmätyöskentelyssä, asiakaspalvelussa, kouluttamisessa, terveydenhoidossa ja valmentamisessa. Koulutukset sopivat kaikille, jotka haluavat uusia oivalluksia niin työhön kuin omaan arkeen.

...................................................................................................................

Lyhyet NLP-kurssit
...................................................................................................................

Mieli merkitysten antajana. Teemana työ
3203097
NLP Trainer, työnohjaaja Vuokko Travanti
la 17.5. 10.00–16.00
7 t, 31 €
Jos teet aina sitä, mitä olet aina tehnyt, saat myös sitä, mitä olet aina saanut. Uuvutko enemmän liiasta työstä vai työn uupumisesta? Tule tutkimaan mieltä työkaluna, merkitysten antajana. Teemme tutkimusmatkan mieleen ja mielenhallintaan NLP:n keinoin. oletko ajatellut, että usein mieli uuvuttaa meitä enemmän kuin työ? Asiat eivät tee meitä onnellisiksi tai onnettomiksi, vaan se, minkä merkityksen niille annamme – mielellämme.
Ota kurssin numero muistiin ja ilmoittaudu ja tulosta lasku (eräpäivä heti) tästä!

...................................................................................................................

LOGOTERAPIA
...................................................................................................................

Logoterapian syventävät opinnot 30 op
3203150
Vastaava opettaja KM, logoterapeutti LTI Liisa Kosonen-Sundberg. Lisäksi vierailevia luennoitsijoita
to 15.00–19.00 (5 t)
pe -la 9.00–16.00 (8 t)
23.–25.1., 27.2.–1.3., 27.–29.3., 24.–26.4., 22.–24.5.
ke 15.00–19.00 (5 t)
to-pe 9.00–16.00 (8 t)
11.–13.6.
120 t, 1100 € Huom! Ennakkomaksu 100 € maksetaan ilmoittautuessa laskulla, ja 1000 € myöhemmin, kun opintojen alkaminen varmistuu. Loppusumman voi maksaa tarvittaessa osissa.
Ota kurssin numero muistiin ja ilmoittaudu ja tulosta lasku (eräpäivä heti) tästä!

Katso syventävien opintojen esite tästä!

Koulutus kestää lukuvuoden 2014 (23.1.–22.11.2014). Koko koulutuksen hinta on 2.200 euroa, joka maksetaan kahdessa erässä (kevät / syksy).
Koulutukseen hakeutuvien tulee laittaa vapaamuotoinen hakemus Liisa Kosonen-Sundbergille ennen 16.12. Ilmoittaudu opistoon sen jälkeen, kun sinut on hyväksytty kurssille. Ilmoittautuminen on sitova, ennakkomaksu on 100 €, jota ei palauteta. Ennakkomaksu maksetaan heti ilmoittautumisen yhteydessä. Ennakkomaksu on osa ilmoittautumismaksua.

Opinnot on tarkoitettu ihmissuhdetyössä toimiville, kuten esim. sosiaali- ja terveydenhuollon, henkilöstöhallinnon, opetus- ja kasvatustyön tai terapian aloilla työskenteleville sekä työnohjaajille. Ne tarjoavat uutta näkökulmaa omassa työssä ja elämässä jaksamiseen. Tavoitteena on laajentaa ja syventää aiemmin opittua ja auttaa sen siirtämisessä käytännön työhön ja ymmärrykseksi.

Suoritettuaan logoterapian perusopinnot ja syventävät opinnot opiskelija voi halutessaan suorittaa vielä viikon mittaisen logoterapeuttisen keskustelunohjauksen kurssin ja hakea Logoterapiainstituutin hallitukselta oikeutta käyttää rekisteröityä nimikettä logoterapiaohjaaja LTI (= instituutin hyväksymät erikoistumisopinnot). Tällöin on myös kelpoinen jatkamaan Logoterapiainstituutin järjestämiin logoterapeutin LTI (100 op) erikoistumisopintoihin. Lähiopetus (210 h) järjestetään 10 x 3 päivän jaksoissa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelijalla on etäjaksoilla kirjallisuuden omaksumista, kirjareferaatteja, oppimistehtäviä sekä kirjallinen lopputyö. Koulutus on luento-opetuksen lisäksi vuorovaikutuksellista ja siinä käytetään ryhmässä ja ryhmästä oppimisen mahdollisuutta. Kurssivaatimuksena on hyväksytysti suoritetut Logoterapian perusopinnot ( 25 op).

Lisätietoja koulutuksesta antaa KM, logoterapeutti LTI Liisa Kosonen-Sundberg, puh. 040 734 2623 tai liisa.kosonen@logoterapia.fi. Helsingin aikuisopiston puolesta lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Anne Leinonen, puh. 09 41 500 326 tai leinonen@helao.fi

...................................................................................................................

MUUT KURSSIT
...................................................................................................................

Aarrekartta – kohti unelmiesi elämää! B
3203115
MB-Aarrekarttaohjaaja® Minna Mehtälä
la 10.5. 10.00–15.00
6 t, 26 €
Millaista on unelmiesi elämä? Mistä sinä unelmoit? Aarrekartan avulla herätämme unelmat, toiveet ja tavoitteet henkiin visuaalisin keinoin. Kurssilla opit, miten visuaalista menetelmää voidaan hyödyntää omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Pääset rakentamaan itsellesi henkilökohtaisen aarrekartan, joka konkretisoi unelmasi. Tuo kurssille mukaan hymyilevä kuva itsestäsi karttaan kiinnitettäväksi. Voit ottaa halutessasi mukaan aikakausilehtiä leikattaviksi sekä koristeita, runoja ja valmiiksi tulostettuja aforismeja. Kartonkeja ja aikakausilehtiä on saatavissa opistolta.
Ota kurssin numero muistiin ja ilmoittaudu ja tulosta lasku (eräpäivä heti) tästä!

...................................................................................................................

Mindfulness-koulutukset

Mindfulness eli tietoinen hyväksyvä läsnäolo on pysähtymistä käsillä olevaan hetkeen. Mindfulnessin juuret ovat buddhalaisessa meditaatioharjoituksessa. Jotkut meditaation muodot tähtäävät asioiden poissulkemiseen, mutta Mindfulness-tekniikan tavoite on päinvastainen: kiinnitetään huomiota kaikkeen mikä tulee mieleen ja hyväksytään asiat sellaisina kuin ne ovat, ilman arvottamista. Mindfulnessin avulla voi syventää itsetuntemusta, lisätä valintamahdollisuuksia ja kehittää kykyä päästä tavoitteisiin. Mindfulnessia käytetään onnistuneesti stressin hallintaan ja rentoutumiseen. Harjoitusten aikana huomio kiinnitetään siihen, mitä tässä hetkessä tapahtuu, arvioimatta tapahtumia hyviksi tai huonoiksi.
Helsingin aikuisopistossa järjestetään useita erilaisia mindfulnessiin perustuvia kursseja. Jos olet epävarma, sopiiko Mindfulness sinulle, voit tutustua siihen parhaiten Johdatus mindfulnessiin -kursseilla. Kurssilaisille on jumppamattoja, mutta voit ottaa mukaan oman patjasi. Pukeudu mukaviin vaatteisiin ja ota mukaasi vaikka viltti lämmittämään.

...................................................................................................................

Mindfulness-meditointia aloittelijoille D
3203141
Uusi kurssi!
Mindfulness-ohjaaja Heidi Helander-Hyvönen
ti 18.15–19.45 (2 t)
22.4.–20.5. (5 krt)
10 t, 44 €
Kurssilla tutustutaan erilaisiin tapoihin harjoittaa mindfulness-meditointia. Tavoitteena on löytää omaan arkeen sopivia harjoituksia. Mindfulnessin avulla voidaan syventää itsetuntemusta, opiskella stressinhallintaa ja rentoutumista.
Ota kurssin numero muistiin ja ilmoittaudu ja tulosta lasku (eräpäivä heti) tästä!

Johdatus Mindfulnessiin E
3203130
Mindfulness-ohjaaja Heidi Helander-Hyvönen
ti 27.5. 16.30–19.45
4 t, 17 €
Illan aikana tutustumme helppoon Mindfulness-meditaatioon ja kokeilemme eri aistien kautta meditointia. Käymme myös läpi Mindfulnessin filosofiaa. Ota mukaan jotain pientä purtavaa meditointia varten, esimerkiksi pähkinöitä, rusinoita, omenaviipale tai banaani.
Ota kurssin numero muistiin ja ilmoittaudu ja tulosta lasku (eräpäivä heti) tästä!

Mindfulness-meditointia aloittelijoille C
3203133
Mindfulness-ohjaaja Heidi Helander-Hyvönen
ke 18.15–19.45 (2 t)
14.5.–11.6. (5 krt)
10 t, 44 €
Kurssilla tutustutaan erilaisiin tapoihin harjoittaa mindfulness-meditointia. Tavoitteena on löytää omaan arkeen sopivia harjoituksia. Mindfulnessin avulla voidaan syventää itsetuntemusta, opiskella stressinhallintaa ja rentoutumista.
Ota kurssin numero muistiin ja ilmoittaudu ja tulosta lasku (eräpäivä heti) tästä!

Mindfulness-meditointi jatkoryhmä 2 C
3203139
Mindfulness-ohjaaja Heidi Helander-Hyvönen
ke 16.30–18.00 (2 t)
14.5.–11.6. (5 krt)
10 t, 44 €
Kurssi sopii henkilölle joka haluaa harjoittaa mindfulness-meditointia ja on käynyt jo alkeissa tai jatko 1-kursilla.
Ota kurssin numero muistiin ja ilmoittaudu ja tulosta lasku (eräpäivä heti) tästä!

Mindfulness-meditointia edistyneille A
3203140
Mindfulness-ohjaaja Heidi Helander-Hyvönen
ke 16.30–18.00 (2 t)
2.4.–7.5. (5 krt), ei 30.4.
10 t, 44 €
Ohjattua Mindfulness meditointia ryhmässä. Tällä kurssilla yksittäiset Mindfulness-harjoitukset pitenevät. Harjoituksia on noin neljä/ilta.
Ota kurssin numero muistiin ja ilmoittaudu ja tulosta lasku (eräpäivä heti) tästä!

Mindfulness Metta-rakastava ystävällisyys B
3203143
Mindfulness-ohjaaja Heidi Helander-Hyvönen
ti 16.30–18.00 (2 t)
22.4.–20.5. (5 krt)
10 t, 44 €
Metta on yksi mindfulness-harjoite. Metta-meditaatio käännetään usein rakastavan ystävällisyyden meditaatioksi. Harjoite auttaa hyväksymään itsemme sellaisina kuin olemme. Harjoite auttaa myös parantamaan sisäisiä haavojamme. Rakastavaa ystävällisyyttä painotetaan enemmän kuin muilla mindfulness-kursseilla. Aluksi rakastavaa ystävällisyyttä opetellaan ulottamaan itseemme. Rakkautta saava ihminen jaksaa huolehtia paremmin itsestään ja lähimmäisistään. Vähitellen alamme ulottaa rakastavaa ystävällisyyttä läheisiimme, ympäristöömme ja koko maailmaan.
Ota kurssin numero muistiin ja ilmoittaudu ja tulosta lasku (eräpäivä heti) tästä!

Katso myös Ilmaisu- ja viestintätaidon, Liikunnan, ja Terveyden ja kauneuden alueiden kursseja. Niistä löytyy lisää elämäntaitoja, itsetuntemusta ja ihmissuhteita kehittäviä kursseja!

Helsingin aikuisopisto  |  Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki  |  (09) 41 500 300  |  toimisto(at)helao.fi