Suomen kansainvälisin kansalaisopisto

Helsingin aikuisopisto on Suomen kansainvälisin kansalaisopisto. Opistossa on ollut vieraiden kielten opetusta toiminnan käynnistymisestä  alkaen,  alkuvuosina se liittyi pääasiassa lukio-opetuksen yhteyteen. Kansainvälistyminen lisääntyi voimakkaasti sen jälkeen, kun opistossa alettiin järjestää suomen kielen kursseja ulkomaalaisille. Käännekohtana voidaan pitää vuotta 1993, jolloin myös työvoimapoliittinen koulutus maahanmuuttajille alkoi.  Tämä on luettelo Helsingin aikuisopiston kansainvälistymiseen liittyvästä opetuksesta, kehittämishankkeista, tutustumiskäynneistä ja kontakteista vuosina 1993-2010.

2012

 • Opiston 34 932 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 41,5  %, vieraiden kielten koulutusta  20 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 14 506 oppituntia. Opetusalueet: suomen kieli 90 %, yhteiskunta- ja työelämätaidot 5 %, tietotekniikka 3 %, kodin ja käden taidot 2 %.
 • Vieraiden kielten koulutusta 7012 oppituntia:  englanti 23 %, espanja 19 %, ranska 14 %, italia 11 %, venäjä 7 %, ruotsi 6 %, saksa 5 %, muut kielet 15 %

Kehittämistoiminta

 • Käytännön suomea –kehittämisprojekti (OPH) oppimateriaali valmistuu. Hankkeen tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien suomen kielen opintoja tuottamalla suomi toisena kielenä - oppimateriaalia erityisesti hitaasti edistyville opiskelijoille. Oppimateriaalin voi tulostaa Helsingin aikuisopiston nettisivuilta www.helao.fi .
 • SUKIMO-projekti alkaa Opetushallituksen rahoituksella. (SUKIMO - aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen suomen kielen moduulirungot.) Projektiaika 1.9.2012 - 31.10.2013. Helsingin aikuisopiston yhteistyökumppanit projektissa ovat pääkaupunkiseudun työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen järjestäjät: Amiedu, Edupoli, Vantaan aikuisopisto, Eiran aikuislukio sekä Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto. Projektin koordinaattorina toimii Axxell. Hankkeen tavoitteena on kehittää Opetushallituksen asettaman opetussuunnitelman perusteiden, Osallisena Suomessa -kehityssuunnitelman sekä kielitaidon arvioinnin yleiseurooppalaisen viitekehyksen mukaiset moduulirungot aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen käyttöön. Projektin aikana määritellään eri koulutuspolkujen moduulien tavoitetaidot ja viestinnälliset tilanteet sekä eri moduulien ydinsisällöt (vähimmäisvaatimukset) ja annetaan suositus opetusjärjestyksestä.

Muuta

 • Korealaisia koulutusalan ihmisiä vieraina 23.5. ja 1.11. Molemmilla kerroilla varsinainen delegaatio 15 henkilöä. Opiston ja kansalaisopistotoiminnan esittely.
 • Aktiivi-Instituutin ja Helsingin aikuisopiston yhteinen kehittämis- ja hyvinvointiseminaari pidettiin Sloveniassa/Kroatiassa.

2011

Koulutus

 • Opiston 34 771 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 44  %, vieraiden kielten koulutusta  20 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 15 283 oppituntia:  työvoimakoulutus 9 755 t, kansalaisopisto-opetus 5512 t, henkilöstökoulutus 16 t.  Opetusalueet: suomen kieli 90 %, yhteiskunta- ja työelämätaidot 5 %, tietotekniikka 3 %, kodin ja käden taidot 2 %.
 • Vieraiden kielten koulutusta 6985 oppituntia:  englanti 25 %, espanja 19 %, ranska 12 %, italia 12 %, venäjä 6 %, ruotsi 5 %, saksa 5 %, muut kielet 15 %

Kehittämistoiminta

 • Käytännön suomea –kehittämisprojekti käynnistyi,  johon opetushallitukselta saatiin avustusta. Hankkeen tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien suomen kielen opintoja tuottamalla suomi toisena kielenä –oppimateriaalia erityisesti hitaasti edistyville opiskelijoille.

Muuta

 • Slovakian käsityötaiteen edustajana Ludmila Bátorová pitää opistossa alan harrastajille munanmaalaustyöpajan. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Slovakian suurlähetystön kanssa.
 • 51 virolaista käden taitojen opettajaa ja harrastajaa vierailee opistossa opettaja Sirje Paklerin johdolla.
 • Aktiivi-Instituutin ja Helsingin aikuisopiston yhteinen kehittämis- ja hyvinvointiseminaari pidetään Tallinnassa.
 • Rehtori osallistuu Kansalaisopistojen liiton järjestämään aikuiskoulutusseminaariin Ljubljanassa Sloveniassa.

 

2010

Koulutus

 • Opiston 34 074 opetustunnista  koulutusta ulkomaalaisille  48 %, vieraiden kielten koulutusta 19 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille  16 275 oppituntia: työvoimakoulutus 10 615 t, kansalaisopisto-opetus  5562 t, henkilöstökoulutus 36 t, hankekoulutus 62 t. Opetusalueet: suomen kieli 82 %, yhteiskunta- ja työelämätaidot 12 %, tietotekniikka 3 %, muut 3 %.
 • Vieraiden kielten koulutusta 6518 oppituntia: englanti 29 %, espanja 20 %, italia 13 %, ranska 11 %, ruotsi 5 %, saksa 5 %, venäjä 5 %, muut kielet 12 %.

Kehittämistoiminta

 • Maahanmuuttanut ohjauksella kotoutumaan  -kehittämishanke päättyy. Hankkeessa tuotetaan käytännön opas, jota voidaan käyttää apuna maahanmuuttaneita ohjattaessa kotoutumiskoulutuksen tai muun koulutuksen aikana tai muissa ohjaustilanteissa. Opetushallitukselta saatiin määräraha hankkeen toteuttamista varten.

Muuta

 • Finnish Puzzles –workshop toteutetaan opistossa. EU:n Lifelong Programmen alaohjelman Grundtvigin piiriin kuuluvaan viikon kokoontumiseen saapuu 20 osanottajaa 10 Euroopan maasta. Workshopissa tutustutaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä suomen kieleen. Tutustumiskäyntejä moniin Helsingin eri kohteisiin.
 • Opiston kehittämisseminaari Fuengirolassa Espanjassa. Matkan yhteydessä tutustutaan suomalaiseen kansalaisopistoon ja lukioon.
 • Sisäasiainministeriön Suomeen kutsuma rajaviranomaisten ryhmä (9 henkillöä eri puolita maailmaa) vierailee opistossa tutustuen opiston toimintaan.
 • Opetusministeriön aloitteesta opistossa vierailee 23 korealaista koulutusalan asiantuntijaa tutustuen opiston toimintaan.
 • Rehtori osallistuu suomalais-unkarilaiseen aikuiskoulutusseminaariin Budapestissa ja osallistuu ammattijärjestöopistojen rehtorien opintomatkaan Englantiin ja Skotlantiin.

 

2009

Koulutus

 • Opiston 31 026 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 43 %, vieraiden kielten koulutusta 21 %.
 • Koulutusta ulkomaalaisille 13 454 oppituntia: työvoimakoulutus  8590 t, kansalaisopisto-opetus 4864 t. Opetusalueet:  suomen kieli  83 %, yhteiskunta- ja työelämätaidot 11 %, tietotekniikka 3 %. muut 3 %.
 • Vieraiden kielten koulutusta 6618 oppituntia: englanti 30 %, espanja 18 %, italia 14 %, ranska 11 %, venäjä 6 %, saksa 4 %, ruotsi 4 %, muut kielet 13 %.

Kehittämistoiminta

 • “Edu for All” (EU:n monenkeskinen Grundtvig -projekti) päättyy. Projektin tavoite on kehittää vaikeasti rekrytoitavissa oleville aikuisopiskelijaryhmille ja ryhmien vetäjille sekä oppilaitosten asiantuntijoille suunnattavia hakevan toiminnan käytänteitä. Koordinaattorina Ländliche Erwachsenenbildung Thüringen Saksasta ja partnereina Helsingin aikuisopisto Suomesta sekä organisaatiot Englannista, Italiasta, Latviasta ja Unkarista. Opiston edustajat ovat mukana hankkeen tapaamisissa Helsingissä,  Budapestissä, Veronassa, Erfurtissa ja Weimarissa. Lopputuotoksena painettiin ”Top Ten Tools for involving groups in learning activities” englantilais-suomalaisena käsikirjana, jota jaettiin opiston yhteistyökumppaneille.
 • ”Sukellus Suomeen” –niminen maahanmuuttajien aikuiskoulutuksen kehittämishanke, johon opetushallitukselta saatiin avustusta,  päättyy. Projektin tuotoksena painetaan hankkeen niminen Arjen taitojen, kulttuurintuntemuksen ja yhteiskuntatiedon opetusmateriaalipaketti. Materiaali toimitetaan maksutta kaikkiin Suomen julkisen valvonnan alaisiin aikuisoppilaitoksiin ja opiston muille yhteistyökumppaneille
 • Maahanmuuttanut ohjauksella kotoutumaan –niminen kehittämishanke, johon opetushallitukselta saatiin avustusta, käynnistyy. Hankkeessa tuotetaan opas maahanmuuttaneiden ohjaukseen..

Muuta 

  • Kolme kuvataideopettajaa edustavat opistoa unkarilaisen taideoppilaitoksen Janoschik Almos Art Vocational School kanssa järjestetyssä yhteistyöseminaarissa ja yhteisnäyttelyssä Budapestissä. Yhteistyöoppilaitoksen delegaatio vierailee puolestaan Helsingin aikuisopistossa.
  • Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskus Palmenian välittämänä opistossa vierailee ryhmä, jonka jäsenet ovat 10 eri maasta eri puolilta Eurooppaa ministeriöistä, yliopistoista ja muista koulutuslaitoksista. Leonardo – vierailu liittyy projektiin ”Better Working Skills Through Life Long Adult Education”.
  • Opiston ja sisaroppilaitoksen Aktiivi-Instituutin yhteinen kehittämisseminaari pidetään Pietarissa Venäjällä.
  • Rehtori osallistuu opintomatkaan Espanjan Fuengirolaan Espanjan Aurinkorannikolle tutustuen mm. suomalaiseen kansalaisopistoon ja lukioon.
  • Englannin kielen opettaja on matkanjohtajana opiston kielimatkalla Yorkiin Pohjois-Englantiin.
  • Opetushallituksen nimittämä maahanmuuttajien kielikoulutuksen kehittämishankkeiden koordinointiprojektin ohjausryhmä nimittää opiston opettajan Sirpa Rönkön puheenjohtajakseen.

   

  2008

  Koulutus

  • Opiston 30 731 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 42 %, vieraiden kielten koulutusta 21 %.
  • Koulutusta ulkomaalaisille 12 918 oppituntia: työvoimakoulutus 9427 t, henkilöstökoulutus 66 t, kansalaisopisto-opetus 3425 t.  Opetusalueet: suomen kieli 67 %, yhteiskunta- ja työelämätaidot 23 %, tietotekniikka  6 %, muut 4 %.
  • Vieraiden kielten koulutusta 6491 oppituntia: englanti 29%, espanja 17 %, italia 14 %, ranska 12 %, venäjä 7 %, ruotsi  5 %, saksa 5 %, muut kielet  11 %.  

  Kehittämistoiminta

  • ”Culture and Language to Promote Citizenship” (EU:n Grundtvig 2 Oppimiskumppanuushanke vuosiksi 2006-2008) päättyy. Koordinaattorina Smashing Times Theatre Company Limited Irlannista ja partnereina Helsingin aikuisopisto sekä organisaatiot Espanjasta, Kreikasta, Norjasta ja Puolasta. Opiston edustajia on projektin päättävässä kokoontumisessa Dublinissa Irlannissa.
  • “Edu for All” (EU:n monenkeskinen Grundtvig -projekti vuosiksi 2007-2009)  alkaa.  Projektin tavoite on kehittää vaikeasti rekrytoitavissa oleville aikuisopiskelijaryhmille ja ryhmien vetäjille sekä oppilaitosten asiantuntijoille suunnattavia hakevan toiminnan käytänteitä. Koordinaattorina Ländliche Erwachsenenbildung Thüringen Saksasta ja partnereina Helsingin aikuisopisto Suomesta sekä organisaatiot Englannista, Italiasta, Latviasta ja Unkarista. Projektin ensimmäinen kokoontuminen on Helsingissä opiston järjestämänä ja muut kokoontumiset Latviassa ja Unkarissa.
  • Opiston edustajia Kansalais- ja työväenopistojen liiton tammiseminaarissa Pietarissa Venäjällä.  

  Muuta

  • Rehtori osallistuu ay-liikkeen opistojen rehtorien ja sivistysjohtajien opintomatkaan Torontossa ja Ottawassa Kanadassa sekä tutustuu EU:n toimintaan Brysselissä.
  • Opistossa vierailee islantilaisen julkisen alan ammattijärjestön SFR (Union of Public Servants) delegaatio sekä Hessenistä Saksasta ryhmä, jonka jäsenet edustavat aikuiskoulutuksen hallintoa ja erilaisia oppilaitoksia.
  • Yhteiskunnallisten aineiden opettaja edustaa opistoa Istanbulissa Turkissa kansainvälisessä kontaktiseminaarissa tarkoituksena hankkia yhteyksiä tulevia EU-kontakteja varten.
  • Taideaineiden opettaja jatkaa yhteistoimintaa unkarilaisen ammatillisen taideoppilaitoksen Kézmüipari Szakköepiskola és Szakiskola kanssa. Yhteistyö sisältää opettajien ja opiskelijoiden vaihtoa, kulttuurivaihtoa ja näyttelytoimintaa. Opettaja vierailee Budapestissa ko. oppilaitoksessa ja sieltä tutustuu edustajia opistomme toimintaan. Opettaja vetää myös taideleirin Villa Törökissä Balatonilla.
  • Käden taitojen opettaja osallistuu Festival of Folk Arts -tapahtumaan Budapestissä.
  • Englannin kielen opettaja vetää englannin kielen kurssin Jerseyn saarella Englannissa.
  • Opiston edustajat osallistuvat Kansalais- ja työväenopistojen liiton tammiseminaariin Pietarissa ja Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n seminaariin Milanossa Italiassa. 

   

  2007

  Koulutus

  • Opiston 35 433 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 50 %, vieraiden kielten koulutusta 18 %.
  • Koulutusta ulkomaalaisille 17 691 oppituntia: työvoimakoulutus 9 224 t, henkilöstökoulutus 6 480 t, kansalaisopisto-opetus 1 987 t.  Opetusalueet: suomen kieli 83 %, yhteiskunta- ja työelämätaidot 9 %, tietotekniikka 4 %, muut 4 %.
  • Vieraiden kielten koulutusta 6 549 oppituntia: englanti 30 %, espanja 18 %, italia 13 %, ranska 12 %, ruotsi 6 %, venäjä 6 %, saksa 4 %, muut kielet 11 %.

  Kehittämistoiminta

  • ”Culture and Language to Promote Citizenship” (EU:n Grundtvig 2 Oppimiskumppanuushanke vuosiksi 2006-2008) jatkuu. Koordinaattorina Smashing Times Theatre Company Limited Irlannista ja partnereina Helsingin aikuisopisto sekä organisaatiot Espanjasta, Kreikasta, Norjasta ja Puolasta. Opiston edustajat projektin kokoontumisissa Hamarissa Norjassa ja Goldapissa Puolassa.
  • MamuYKI -hanke päättyy. Opetushallituksen tukemassa projektissa päätavoite on lisätä maahanmuuttajien valmiuksia suorittaa hyväksytysti Yleinen kielitutkinto suomen kielessä. Pääpaino on valmentavan koulutuksen oppimateriaalin tuottamisessa ja kokeilemisessa opetustilanteissa.  Yhteistyökumppanina hankkeessa on Vantaan aikuisopisto.
  • Opiston kehittämisseminaari Prahassa Tsekissä yhdessä sisaroppilaitoksen Aktiivi-Instituutin henkilöstön kanssa.

  Muuta

  • Opiston edustajia on mukana aikuisopettajajärjestöjen tutustumismatkoilla Venäjän Karjalassa ja Istanbulissa Turkissa.
  • Taideaineiden opettaja on jatkanut yhteistoimintaa unkarilaisen ammatillisen taideoppilaitoksen Kézmüipari Szakköepiskola és Szakiskola kanssa. Yhteistyö sisältää opettajien ja opiskelijoiden vaihtoa, kulttuurivaihtoa ja näyttelytoimintaa. Opettaja vierailee Budapestissa ko. oppilaitoksessa ja sieltä tutustuu edustajia opistomme toimintaan. Opettaja osallistuu myös taidenäyttelyyn Balatonfüredissä Unkarissa.
  • Käden taitojen opettaja osallistuu käsityönopettajille järjestettyyn Puolan kiertomatkaan.
  • Yhteisenä kuvataideopiskelijoiden matkakurssina toteutetaan Porvoon kansalaisopiston ryhmän kanssa Taidematka Unkariin.

   

  2006

  Koulutus

  • Opiston 33 917 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 52 %, vieraiden kielten koulutusta 19 %.
  • Koulutusta ulkomaalaisille 17 496 oppituntia: työvoimakoulutus 8057 t, henkilöstökoulutus 7240 t, kansalaisopisto-opetus 2199 t. Opetusalueet: suomen kieli 82 %, yhteiskunta- ja työelämätaidot 12 %, tietotekniikka 4 %, muut 2 %.
  • Vieraiden kielten koulutusta 6458 oppituntia: englanti 31 %, espanja 18 %, italia 13 %, ranska 12 %, ruotsi 8 %, venäjä 6 %, saksa 3 %, muut kielet 9 %.

  Kehittämistoiminta

  • ”Culture and Language to Promote Citizenship” (EU:n Grundtvig 2 Oppimiskumppanuushanke vuosiksi 2006-2008 käynnistyy. Koordinaattorina Smashing Times Theatre Company Limited Irlannista ja partnereina Helsingin aikuisopisto sekä organisaatiot Espanjasta, Kreikasta, Norjasta ja Puolasta. Opiston edustajat projektin kokoontumisessa Kilkisissä Kreikassa.
  • KieKu-projekti (Opetushallituksen tukema hanke) päättyy. Tavoite on parantaa maahanmuuttajien suomen kielen taitoa ja edistää heidän kotoutumistaan ja aktiivisuuttaan elämän eri osa-alueilla sekä selviytymistä suomalaisessa kulttuurissa.
  • MamuYKI - hanke käynnistyy. Opetushallituksen tukemassa projektissa päätavoite on lisätä maahanmuuttajien valmiuksia suorittaa hyväksytysti Yleinen kielitutkinto suomen kielessä. Yhteistyökumppanina hankkeessa on Vantaan aikuisopisto.
  • Opiston kehittämisseminaari Haapsalussa Virossa yhdessä sisaroppilaitoksen Aktiivi-instituutin henkilöstön kanssa teemana opistojen yhteistoiminnan kehittäminen.

  Muuta

  • Opiston edustajia KTOL:n tammiseminaarissa Tallinnassa.
   Yhteiskunnallisten aineiden opettaja Cross Cultural Competence Workshop - koulutuksessa Caisassa.
  • Taideaineiden opettaja käynnistää yhteistoimintaa unkarilaisen ammatillisen taideoppilaitoksen kanssa Budapestissa. Samassa yhteydessä järjestetään taidematka opiston opiskelijoille.
  • Opiston edustajat seminaarimatkalla Virossa. Pääteemana aikuiskoulutuksen arviointi ja tutustumiskohteena maan pohjoisrannikon kartanoita.
  • Ranskan kielen opettaja seminaarissa ”Classroom pracitse, E-learning/Virtual Learning Environment and the integration of the European Dimension in the teaching of French to adults” Pariisissa.
  • Taideaineiden opettaja on osallistunut kolmeen taidenäyttelyyn Budapestissa ja Veszprémissä Unkarissa, joista yksi oli yksityisnäyttely, muut yhteisnäyttelyitä.

   

  2005

  Koulutus

  • Opiston 32 711 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 50 %, vieraiden kielten koulutusta 18 %.
  • Koulutusta ulkomaalaisille 16 210 oppituntia (työvoimakoulutus 7 244 t, henkilöstökoulutus 6 945 t, kansalaisopisto-opetus 2 021 t). Opetusalueet: suomen kieli 82 %, yhteiskunta- ja työelämätaidot 12 %, tietotekniikka 4 %, muut 2 %).
  • Vieraiden kielten koulutusta 5 965 oppituntia (englanti 33 %, espanja 17 %, ranska 14 %, italia 11 %, venäjä 7 %, ruotsi 6 %, saksa 4 %, muut kielet 8 %).

  Kehittämistoiminta

  • ”LILAC - Learning for Integration, Learning through Active Citizenship” (EU:n Komission hyväksymä projekti) vuosille 2003-2005 päättyy. Koordinaattorina Exeter Council for Voluntary Service Englannista ja partnereina Helsingin aikuisopisto sekä organisaatiot Italiasta, Saksasta, Norjasta, Latviasta ja Romaniasta. Hankkeen tavoite on edistää aikuisten maahanmuuttajien integroitumista (kotoutumista) uuteen kotimaahansa aktiivista kansalaisuutta edistävin toimenpitein. Opiston edustajat projektin kokoontumisissa Karmoyssa Norjassa ja Berliinissä.
  • Taito-projekti (Opetushallituksen tukema maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutukseen sekä aktiivista kansalaisuutta edistäviin opintoihin keskittyvä hanke) päättyy.
  • KieKu-projekti (Opetushallituksen tukema hanke) käynnistyy. Tavoite on parantaa maahanmuuttajien suomen kielen taitoa ja edistää heidän kotoutumistaan ja aktiivisuuttaan elämän eri osa-alueilla sekä selviytymistä suomalaisessa kulttuurissa.

  Muuta

  • Opiston rehtori tutustuu Euroopan Unioniin (EU-parlamentti, komissio, Suomen EU-edustusto, Kuntaliiton Brysselin toimisto) ja sen aikuiskoulutuspolitiikkaan sekä Naton toimintaan Brysselissä.
  • Yhteiskunnallisten aineiden opettaja Grundtvig-seminaarissa ”European Citizenship” Tallinnassa.
  • Opiston edustajat ARO ry:n aikuiskoulutusseminaarissa Tukholmassa.
  • Taideaineiden opettajan teoksia Autismisäätiön EU-projektin ”Taide ilman rajoja” kansainvälisessä näyttelyssä Helsingissä, kansainvälisessä kollaasinäyttelyssä Kaunasissa Liettuassa sekä Suomen Viron-Instituutissa Tallinnassa. Unkarissa Pecsissä opiston kahden kuvataideopettajan yhteisnäyttely.
  • Opistossa järjestetään ensimmäistä kertaa YKI-kielitutkintoja suomen kielessä (keskitaso). Opistossa järjestetään edelleen valtionhallinnon kielitutkinnon tutkintotilaisuuksia Opetushallituksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.
  • Yhteiskunnallisten aineiden opettajia kansainvälisessä ”What Future for Lifelong Learning in Europet - A Time for Choice” -konferessissa Helsingissä.

   

  2004

  Koulutus

  • Opiston 31136 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 49 %, vieraiden kielten koulutusta 18 %.
  • Koulutusta ulkomaalaisille 15 106 oppituntia (työvoimakoulutus 6977 t, henkilöstökoulutus 6281 t, kansalaisopisto-opetus 1848 t). Opetusalueet: suomen kieli 82 %, yhteiskunta- ja työelämätaidot 10 %, tietotekniikka 6 %, muut 2 %).
  • Vieraiden kielten koulutusta 5703 oppituntia (englanti 32 %, espanja 18 %, ranska 14 %, italia 11 %, ruotsi 8 %, venäjä 6 %, saksa 3 %, muut kielet 8 %).

  Kehittämistoiminta

  • ”LILAC - Learning for Integration, Learning through Active Citizenship” (EU:n Komission hyväksymä projekti) vuosille 2003-2005 jatkuu. Koordinaattorina Exeter Council for Voluntary Service Englannista ja partnereina Helsingin aikuisopisto sekä organisaatiot Italiasta, Saksasta, Norjasta, Latviasta ja Romaniasta. Hankkeen tavoite on edistää aikuisten maahanmuuttajien integroitumista (kotoutumista) uuteen kotimaahansa aktiivista kansalaisuutta edistävin toimenpitein. Edustajia kaikista yhteistyöorganisaatioista vieraina opiston isännöimässä tapaamisessa Helsingissä. Opiston edustajat myös projektin kokoontumisessa Ogressa Latviassa.
  • Aktiivi-projekti (opetushallituksen tukema maahanmuuttajien kotoutumiskoulutushanke) päättyy. Erillisiä koulutusjaksoja ja neuvontapalveluita yhteistyössä Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry:n ja Käsistään Kätevät ry:n kanssa.
  • Taito-projekti (opetushallituksen tukema maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutukseen sekä aktiivista kansalaisuutta edistäviin opintoihin keskittyvä hanke) käynnistyy yhdessä Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry:n, Maahanmuuttajien tuki ry:n, Inkerikeskus ry:n ja Käsistään kätevät ry:n kanssa.
  • Opiston kehittämisseminaari ja tutustuminen Latvian kulttuuriin ja aikuiskoulutukseen Riikassa opiston toimihenkilöille.

  Muuta

  • Yhteiskunnallisten aineiden opettaja Nordens Folkliga Akademissa Göteborgissa Ruotsissa stipendiaattina.
  • Opiston edustajat Moskovassa Venäjän yhteiskuntaa, kulttuuria ja aikuiskoulutusta käsittelevässä seminaarissa.
  • Yhteiskunnallisten aineiden opettaja tutustuu aikuiskoulutukseen Weimarissa Saksassa.
  • Taideaineiden opettajan teoksia kansainvälisessä kollaasinäyttelyssä Vilnassa Liettuassa.

   

  2003

  Koulutus

  • Opiston 25 910 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 42 %, vieraiden kielten koulutusta 21 %.
  • Koulutusta ulkomaalaisille 10 947 oppituntia (työvoimakoulutus 6723 t, henkilöstökoulutus 2688 t, kansalaisopisto-opetus 1536 t)
  • Vieraiden kielten koulutusta 5446 oppituntia.
   Maalauskurssi kuvataiteiden opiskelijoille Villa Törökissä Balatonin alueella Unkarissa.
  • ”Ikebono” Ikebana - esitys (professori Kazuko Ideue Japanista) opistossa alan opiskelijoille ja muille asiasta kiinnostuneille.

  Kehittämistoiminta

  • ”Moving On - Learners promoting Learning” EU-projekti päättyy. Neljän maan (Englanti, Espanja, Saksa ja Suomi) yhteinen hanke yhteisen työnhakumateriaalin tuottamista varten. Opiston edustajat, joista osa opiskelijoita, mukana projektin kokoontumisissa Exeterissä Englannissa.
  • ”LILAC - Learning for Integration, Learning through Active Citizenship (EU:n Komission hyväksymä projekti) vuosille 2003-2005 käynnistyy. Koordinaattorina Exeter Council for Voluntary Service Englannista ja partnereina Helsingin aikuisopisto sekä organisaatiot Italiasta, Saksasta, Norjasta, Latviasta ja Romaniasta. Opiston edustajat hankkeen aloitusseminaarissa Veronassa Italiassa. Hankkeen tavoite on edistää aikuisten maahanmuuttajien integroitumista (kotoutumista) uuteen kotimaahansa aktiivista kansalaisuutta edistävin toimenpitein.
  • Aktiivi-projekti (opetushallituksen tukema maahanmuuttajien kotoutumiskoulutushanke) käynnistyy. Erillisiä koulutusjaksoja ja neuvontapalveluita yhteistyössä Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry:n ja Käsistään Kätevät ry:n kanssa.
  • Opiston kehittämisseminaari Budapestissa ja Balatonin alueella Unkarissa opiston toimihenkilöille.

  Muuta

  • Opiston edustajat Vilnassa Liettuan aikuiskoulutusta ja kulttuuria käsittelevässä seminaarissa Vilnassa.
  • Espanjan opettaja suomalais-espanjalaisessa espanjan opettajille tarkoitetussa symposiumissa Madridissa.
  • Taideaineiden opettaja tutustuu Rooman kansalaisopiston UPTER:in taideopetukseen.
  • Taideaineiden opettajan teoksia yhteisnäyttelyissä Felsöörsissä Unkarissa sekä San Pellegrinossa ja Luccassa Italiassa.

   

  2002

  Koulutus

  • Opiston 22 670 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 31 %, vieraiden kielten koulutusta 22 %.
  • Koulutusta ulkomaalaisille 7021 oppituntia (työvoimakoulutus 4595 t, kansalaisopisto-opetus 1386 t, henkilöstökoulutus 1040 t).
  • Vieraiden kielten koulutusta 5098 oppituntia.
   Maalauskurssi kuvataiteiden opiskelijoille Villa Törökissä Balatonin alueella Unkarissa.

  Kehittämistoiminta

  • ”Moving On - Learners promoting Learning” EU-projekti jatkuu. Neljän maan (Englanti, Espanja, Saksa ja Suomi) yhteinen hanke yhteisen työnhakumateriaalin tuottamista varten. Opiston edustajat projektin kokoontumisissa Weimarissa Saksassa ja Guadalajarassa Espanjassa. Opettajia ja opiskelijoita vieraina kaikista yhteistyöorganisaatioista opiston isännöimässä tapaamisessa Helsingissä.
  • POVI-hanke (Espoon kaupungin työväenopiston, Helsingin aikuisopiston ja Vantaan aikuisopiston yhteinen kolmen vuoden mittainen kehittämishanke) päättyy Tallinnassa järjestettyyn seminaariin. Opiston henkilöstö vierailee samassa yhteydessä Tallinnan kansalaisopistossa.
  • Koto-projekti (opetushallituksen tukema maahanmuuttajien kotoutumiskoulutushanke) yhteistyössä Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry:n ja Käsistään Kätevät ry:n kanssa.

  Muuta

  • Rehtori tutustuu Portugalin aikuiskoulutukseen, erityisesti avoimen yliopiston toimintaan Lissabonissa ja Portossa.
   Opiston edustajat tutustuvat Venäjän aikuiskoulutukseen Pietarissa järjestetyssä seminaarissa.
  • Suomen kielen opettaja tutustuu Exeter Council for Voluntary Service -organisaation toimintaan Exeterissä sekä Open Doors International -organisaation toimintaan Plymouthissa Englannissa.
  • Taideaineiden opettajan teoksia unkarilais-suomalaisissa taidenäyttelyissä Alsöörsissä, Veszprémissä ja Balatonfüredissä Unkarissa sekä Pieksämäellä ja kansainvälisessä ryhmänäyttelyssä Bellinghamissa, Washingtonissa USA:ssa.

   

  2001

  Koulutus

  • Opiston 21 014 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 25 %, vieraiden kielten koulutusta 23 %.
  • Koulutusta ulkomaalaisille 5252 oppituntia (työvoimakoulutus 3853 t, kansalaisopisto-opetus 1304 t, henkilöstökoulutus 95 t).
  • Vieraiden kielten koulutusta 4798 oppituntia.
  • Maalauskurssi kuvataiteiden opiskelijoille Villa Törökissä Balatonin alueella Unkarissa.

  Kehittämistoiminta

  • ”Moving On - Learners promoting Learning” EU-projekti käynnistyy. Neljän maan (Englanti, Espanja, Saksa ja Suomi) yhteinen hanke yhteisen työnhakumateriaalin tuottamista varten. Opiston edustaja Grundtvig-kontaktiseminaarissa Manchesterissä Englannissa, missä päätös hankkeesta tehdään.
  • Sateenvarjo-projekti (opetushallituksen tukema maahanmuuttajien koulutus- ja neuvontapalveluhanke) yhteistyössä Monikulttuuriyhdistys Familia Club ry:n ja Vanhustyön Keskusliiton kanssa.
  • POVI-hanke (pääkaupunkiseudun opistojen yhteinen kolmen vuoden mittainen kehittämishanke) järjestää seminaarin Tallinnan kansalaisopistossa, jossa opiston edustajia on mukana.

  Muuta

  • Aikuiskoulutuksen asiantuntijoiden delegaatio Virosta, Latviasta ja Liettuasta vierailee opistossa.
  • Opiston edustajat Otepäässä Virossa järjestetyssä aikuiskoulutusseminaarissa.

   

  2000

  Koulutus

  • Opiston 23 029 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 28 %, vieraiden kielten koulutusta 24 %.
  • Koulutusta ulkomaalaisille 6376 oppituntia (työvoimakoulutus 5544 t, kansalaisopisto-opetus 832 t).
  • Vieraiden kielten koulutusta 5518 oppituntia.
  • Maalaus- ja taidegrafiikan kurssi kuvataiteiden opiskelijoille Villa Törökissä Balatonin alueella Unkarissa.

  Kehittämistoiminta

  • ETUE-NET -projekti (EU:n Komission rahoittama eurooppalaisten ay-koulujen tietoverkoston kehittämistä edistävä hanke), jossa opiston ja Aktiivi-instituutin tietotekniikan asiantuntijat tekevät yhteistyötä. Opiston tietotekniikan opettaja projektin yhteisessä kokoontumisessa Lontoossa Englannissa.
  • Opiston kehittämisseminaari Aikuisoppilaitosten rehtorit ja opettajat ry:n aikuiskoulutusseminaarin yhteydessä Pärnussa Virossa.

  Muuta

  • Rehtori tutustuu Irlannin aikuiskoulutusjärjestelmään Dublinissa ja osallistuu OAJ:n aikuiskoulutusseminaariin Tallinnassa Virossa.
  • Yhteiskunnallisten aineiden opettaja Pärnussa Virossa ”1st Baltic Moreno Conference” - psykodraamaseminaariissa.
   Opiston edustajat kansainvälisessä konferenssissa ”Adult Education and Culture Working together”.
  • Taideaineiden opettajan teoksia kansainvälisissä ryhmänäyttelyissä Couvinissä Belgiassa ja Ville-Mariessa, Quebeckissä Kanadassa.

   

  1999

  Koulutus

  • Opiston 25 459 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 33 %, vieraiden kielten koulutusta 24 %.
  • Koulutusta ulkomaalaisille 8441 oppituntia (työvoimakoulutus 7783 t, kansalaisopisto-opetus 658 t).
  • Vieraiden kielten koulutusta 5994 oppituntia.

  Kehittämistoiminta

  • ETUE-NET -projekti (EU:n Komission rahoittama eurooppalaisten ay-koulujen tietoverkoston kehittämistä edistävä hanke), jossa opiston ja Aktiivi-instituutin tietotekniikan asiantuntijat tekevät yhteistyötä. Opiston tietotekniikan opettaja projektin yhteisessä kokoontumisessa Runössä Ruotsissa.
  • Kulttuurit kohtaavat -projekti päättyy Roomassa järjestettyyn Kuvataiteen kansainväliseen Mestarikurssiin. Yhteistyökumppaneina Espoon kaupungin työväenopisto, Haminan kansalaisopisto ja Valkeakoski-opisto.
  • Opiston kehittämisseminaari Villa Törökissä Balatonin alueella Unkarissa.

  Muuta

  • Opiston edustajat työministeriön ja opetushallituksen paluumuuttajia Suomessa vastaanottavien oppilaitosten kouluttajen seminaarissa Pietarissa Venäjällä.
  • Opiston edustajat Riikassa Latviassa aikuiskoulutusseminaarissa.
  • Yhteiskunnallisten aineiden opettaja Nordens Folkliga Akademissa Göteborgissa Ruotsissa stipendiaattina sekä naisten talouskoulun seminaarissa.
  • Taideaineiden opettajan teoksia näyttelyissä Fuldassa Saksassa, Balatonfüredissä ja Alsöörsissä Unkarissa sekä Pisassa Italiassa.

   

  1998

  Koulutus

  • Opiston 23 328 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 29 %, vieraiden kielten koulutusta 24 %.
  • Koulutusta ulkomaalaisille 6699 oppituntia (työvoimakoulutus 6299 t, kansalaisopisto-opetus 400 t).
  • Vieraiden kielten koulutusta 5704 oppituntia.
  • Maalauskurssi kuvataiteiden opiskelijoille Villa Törökissä Balatonin alueella Unkarissa.

  Kehittämistoiminta

  • Kulttuurit kohtaavat -projekti jatkuu Roskildessa Tanskassa Kuvataiteen kansainvälisellä Mestarikurssilla. Kurssilla opettajia ja opiskelijoita Italiasta, Tanskasta ja Suomesta. Kotimaiset yhteistyökumppanit Espoon kaupungin työväenopisto, Haminan kansalaisopisto ja Valkeakoski-opisto.

  Muuta

  • Opiston edustajat Tartossa Virossa aikuiskoulutusseminaarissa.
  • Rehtori osallistuu suomalaisten aikuiskouluttajien tutustumismatkaan Münsterin ja sen lähiseudun aikuiskoulutus- ja kulttuurikohteisiin sekä opetushallituksen eri oppilaitosmuotojen rehtoreille järjestämään koulutus- ja tutustumismatkaan Miamiin Floridaan Yhdysvaltoihin.
  • Kielten johtava opettaja mukana OECD:n kokouksessa Yorkissa Englannissa.
  • Yhteiskunnallisten aineiden opettaja naistutkijoiden kanssa naisten talouskoulun projektin tutustumismatkalla Brysselissä.
  • Taideaineiden opettajan teoksia opettajien kansainvälisessä ”Kulttuurit kohtaavat” -ryhmänäyttelyssä Roskildessa Tanskassa.

   

  1997

  Koulutus

  • Opiston 23 867 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 32 %, vieraiden kielten koulutusta 24 %.
  • Koulutusta ulkomaalaisille 7626 oppituntia (työvoimakoulutus 7396 t, kansalaisopisto-opetus 230 t).
  • Vieraiden kielten koulutusta 5689 oppituntia.
  • Maalauskurssi kuvataiteiden opiskelijoille Villa Törökissä Balatonin alueella Unkarissa.

  Kehittämistoiminta

  • Kulttuurit kohtaavat -projekti käynnistyy Haminassa Kuvataiteen kansainvälisellä Mestarikurssilla. Kurssilla opettajia ja opiskelijoita Italiasta, Tanskasta ja Suomesta. Kotimaiset yhteistyökumppanit Espoon kaupungin työväenopisto, Haminan kansalaisopisto ja Valkeakoski-opisto.

  Muuta

  • Opistossa vieraita Barcelonan yliopistosta sekä Rooman ja Münsterin kansalaisopistoa vastaavista oppilaitoksista.
  • Opiston edustajat Tallinnassa ja Pärnussa Virossa aikuiskoulutusseminaareissa.
  • Rehtori ”Meeting in Finland” -seminaarissa Espoossa , aikuiskoulutusseminaarissa Tallinnassa sekä tutustuu Italian aikuiskoulutusjärjestelmään Roomassa ja Milanossa sekä osallistuu opetushallituksen kutsumana Businesslike management training -kurssille Milanossa.
  • Yhteiskunnallisten aineiden opettaja ESR-projektiin liittyvällä Helsingin yliopiston järjestämällä maahanmuuttajien integraatiota käsittelevällä opintomatkalla Hollannissa.
  • Taideaineiden opettajan teoksia ”Kulttuurit kohtaavat” -kansainvälisessä ryhmänäyttelyssä Haminassa.

   

  1996

  Koulutus

  • Opiston 22 334 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 34 %, vieraiden kielten koulutusta 26 %.
  • Koulutusta ulkomaalaisille 7634 oppituntia (työvoimakoulutus 7417 t, kansalaisopisto-opetus 217 t)
  • Vieraiden kielten koulutusta 5752 oppituntia.
  • Italian taidematka kuvataiteen opiskelijoille, kohteina Firenze, Siena ja Pisa.

  Muuta

  • Yhteiskunnallisten aineiden opettaja stipendiaattina Nordens Folkliga Akademissa Göteborgissa Ruotsissa.
  • Yhteiskunnallisten aineiden opettaja Maahanmuuttajien integroimis- ja työllistämishankkeet -opintomatkalla (ESR-projekti) Kööpenhaminassa ja sen lähiympäristössä Tanskassa.
  • Taideaineiden opettajan teoksia kansainvälisissä miniatyyritaiteen näyttelyissä Saint-Mariessa, Quebeckissä Kanadassa ja Couvinissa Belgiassa.

   

  1995

  Koulutus

  • Opiston 22 982 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 37 %, vieraiden kielten koulutusta 25 %.
  • Koulutusta ulkomaalaisille 8573 oppituntia (työvoimakoulutus 7887 t, kansalaisopisto-opetus 686 t).
  • Vieraiden kielten koulutusta 5764 oppituntia.
  • Eurooppa-tenttejä yhteistyössä Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen kanssa valtionhallinnon virkamiehille ja muille asiasta kiinnostuneille.

  Muuta

  • Yhteiskunnallisten aineiden opettaja Maahanmuuttajien työ- ja koulutusprojektin (ERS-projekti) opintomatkalla Tukholmassa, Göteborgissa ja Malmössä Ruotsissa sekä Aikuiskoulutusnaisten verkoston ”Aikanaisten” matkalla Göteborgissa Ruotsissa.
  • Taideaineiden opettajan teoksia taidenäyttelyissä Soulissa Koreassa ja Viipurissa Venäjällä.

   

  1994

  Koulutus

  • Opiston 18 442 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 27 %, vieraiden kielten koulutusta 30 %.
  • Koulutusta ulkomaalaisille 4929 oppituntia (työvoimakoulutus 4186 t, kansalaisopisto-opetus 743 t).
  • Vieraiden kielten koulutusta 5522 oppituntia.
  • Taidematkat opiskelijoille Roomaan ja Lontooseen, joissa tutustutaan taidemuseoihin, taidenäyttelyihin ja arkkitehtonisiin kohteisiin.
  • Eurooppaan vai ei? Useita keskustelutilaisuuksia Euroopan Unioniin liittymisäänestystä edeltävänä aikana.
  • Eurooppa-tentti ja siihen valmentava kurssi yhteistyössä Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen kanssa.

  Muuta

  • Vs. rehtori tutustuu EU:n toimintaan ja EU-parlamenttiin Brysselissä STTK:n kouluttajien kanssa.
  • Taideaineiden opettajan teoksia taidenäyttelyissä Kirnissä Saksassa ja Roomassa Italiassa.

   

  1993

  Koulutus

  • Opiston 15 616 opetustunnista koulutusta ulkomaalaisille 8 %, vieraiden kielten koulutusta 39 %.
  • Työvoimapoliittinen koulutus maahanmuuttajille alkaa opistossa.
  • Koulutusta ulkomaalaisille 1275 oppituntia (työvoimakoulutus 853 t, kansalaisopisto-opetus 422 t).
  • Vieraiden kielten koulutusta 6068 oppituntia.
  • Kieli- ja kansainvälistymiskoulutus - opintojakso (500 t) suomalaisille nuorille työttömille.

  Muuta

  • Taideaineiden opettajan teoksia taidenäyttelyissä Fuengirolassa ja Nerjassa Espanjassa, Vallettassa Maltalla, Budapestissa Unkarissa ja Fuldassa Saksassa.

Helsingin aikuisopisto  |  Töölöntullinkatu 8, 00250 Helsinki  |  (09) 41 500 300  |  toimisto(at)helao.fi